Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Програма творчого конкурсу для вступників на І курс

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

         Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу та здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що передбачає перевірку й оцінювання творчих здібностей вступника
(зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія».

         Творчий конкурс передбачає перевірку:

         – фізіологічних даних: пропорційності тулуба; розтяжки; виворотності; гнучкості, пластичності, кроку, стрибку, підйому стопи, координаційних навиків, відповідного стану здоров’я;

         – наявності сценічно-танцювальної практики;

         – музичних здібностей, відчуття ритму;

         – наявності акторської майстерності;

         – здатності до хореографічного втілення художнього образу;

         – проведеного танцювального уроку (практичне виконання абітурієнтом комбінацій класичного та народно-сценічного танцю заданих викладачем – членом екзаменаційної комісії);

         – володіння знаннями (в обсязі програми 5–9 класів хореографічних закладів освіти, програми для шкіл і ліцеїв мистецтв) основ класичного танцю, елементів народно-сценічного танцю, хореографічної термінології.

         У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів творчі конкурси і вступні іспити можуть проводитись у дистанційному форматі – синхронно онлайн з ідентифікацією вступників.

З метою об’єктивного оцінювання вступників на творчому конкурсі, а за потреби – розгляду цих матеріалів апеляційною комісією Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Коледж) за згодою батьків (законних представників) здійснюється відеофіксація творчого конкурсу.

         Відеоматеріали зберігаються протягом одного року для службового користування.

         З метою перевірки стану здоров’я вступників, зокрема: можливість переносити підвищене фізичне навантаження під час занять хореографією; допуску вступника до творчого конкурсу, наказом в.о. директора Коледжу утворюється медична комісія (далі – Комісія).

         Під час визначення стану здоров’я вступника Комісія керується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 грудня 1999 року
№ 283 «Про затвердження переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в фаховому хореографічному коледжі».

         Медична комісія оцінює відповідність фізичних даних абітурієнта чинним нормам за такими параметрами: 1) співвідношення зросту і ваги абітурієнта відповідно до його віку; 2) співвідношення зростання стоячи і зростання сидячи; 3) постава (наявність порушень); 4) стопа (наявність деформації); 5) зір (наявність дефектів).

         До творчого конкурсу допускаються вступники, які мають довідку про стан здоров’я, що засвідчує здатність особи переносити підвищене фізичне навантаження (медична довідка форми 086) та позитивні результати обстеження комісією.

         Юнаки та дівчата беруть участь у творчому конкурсі окремо.

         Вступник на творчому конкурсі з хореографії повинен мати: класичну балетну форму (дівчата – білий купальник, трико, м’яке танцювальне взуття, пуанти; юнаки – білу футболку, біле трико, білі шкарпетки, м’яке танцювальне взуття білого кольору); охайну зачіску.

 

ІІ. СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

 

         І тур творчого конкурсу – «Класичний танець» складається з двох етапів:

перший етап – оцінка фізіологічних даних вступника;

другий етап – урок класичного танцю.

         Основною метою першого етапу цієї частини випробування є виявлення фізіологічних даних вступника (зовнішні дані (сценічність), співвідношення частин тіла, виворотність, підйом стопи, осанка, крок, розтяжка, гнучкість, стрибок, тощо).

         Перевірка професійних даних вступника:

         – виворотність – вступник виконує demi plie та grand plie без сторонньої допомоги;

– підйом – стопа та пальці повинні витягуватися без сторонньої допомоги, демонструючи правильне положення п’ятки, пальців, їхню виворотність; 

         – крок – нога вступника має вільно підніматися на висоту не нижче 120о (для дівчат) та не нижче 90о (для юнаків) утримуватись у цьому положенні без сторонньої допомоги;

         – гнучкість – вступник під час виконання «складочки» має животом доторкнутися до колін – тіло та ноги мають бути єдиним цілим і це буде еквівалентом вищого балу оцінювання професійних можливостей вступника.

         Другий етап – урок класичного танцю.

         Вступник має продемонструвати виконання уроку класичного танцю (додаток 2).

         Оцінюється:

         – рівень володіння хореографічною термінологією;

         – можливість запам’ятовувати та виконувати вправи, комбінації, елементи уроку класичного танцю згідно з переліком, визначеним програмою «Творчого конкурсу»;

         – рівень координаційних навиків, м’язової та зорової пам’яті;

         – музичне й танцювальне виконання рухів класичного танцю, запропонованих викладачем – членом екзаменаційної комісії.

         Викладач демонструє танцювальну комбінацію класичного екзерсису, а вступник має методично її відтворити.

         Вступник також має продемонструвати рівень володіння танцювальною технікою, досконалу координацію та почуття ритму, акторську виразність, манеру виконання та музичність.

         ІІ тур творчого конкурсу – «Народно-сценічний танець».

         Мета цієї частини випробування – виявити спроможність вступника запам’ятати та відтворити танцювальні комбінації.

         Вступник має продемонструвати виконання основних елементів уроку народно-сценічного танцю  (додаток 3).

         Оцінюється:

         – рівень володіння хореографічною термінологією;

         – можливість запам’ятовувати та виконувати вправи, комбінації, елементи уроку народно-сценічного танцю згідно з переліком, визначеним програмою «Творчого конкурсу»;

         – рівень розвитку координації, м’язової та зорової пам’яті;

         – розуміння художньо-образного змісту виконуваних хореографічних композицій, запропонованих викладачем – членом екзаменаційної комісії.

         Викладач демонструє танцювальну комбінацію народно-сценічного танцю, а вступник має методично правильно її відтворити.

         Вступник демонструє програмний урок народно-сценічного танцю: виконання елементів техніки базових рухів танцю; володіння координацією, технічною вправністю, акторською виразністю, манерою виконання та музичністю.

         Кожен вступник за участь у конкурсі може набрати максимальну кількість балів – 200. Критерії оцінювання розміщені у додатку 1 до програми «Творчого конкурсу».   

         Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі для творчого конкурсу
(за кожний тур творчого конкурсу), – 120.

         Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу (І тур – «Класичний танець» складається з двох етапів: - перший етап – перевірка фізичних професійних даних вступника;

- другий етап – урок класичного танцю (етапи оцінюються окремо та виводяться у середнє арифметичне за І тур, мінімум – 120 балів);

ІІ тур – «Народно-сценічний танець» (мінімум – 120 балів).

Вступники, які отримали оцінку за творчий конкурс нижче мінімально встановленого приймальною комісією балу на одному з них, не допускаються до участі в наступному турі творчого конкурсу та творчому відборі на навчання.

За однакової кількості балів пріоритет для зарахування має вступник, результат якого за перший тур творчого конкурсу вищий.

                                                                        Додаток 1

                                                                        до програми

                                                                        Творчого конкурсу

 

Критерії оцінювання

 

Шкала оцінювання

Рівень хореографічних здібностей

 

Критерії

 

І тур – класичний танець

 

180-200

високий

Вступник демонструє високий рівень практичних хореографічних компетенцій не допускаючи помилок.

У процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю не допускає помилок, технічне виконання роботи на відмінному рівні.

Вступник добре координує рухи, має гарну поставу, високий рівень хореографічних здібностей (високий рівень виворотності тазостегнового та гомілковостопного суглобів, високий підйом, великий крок, гнучкість та високий і легкий стрибок).

 

150-179

достатній

Вступник демонструє наявні практичні хореографічні компетенції, допускає помилки, але в процесі виконання частково їх виправляє. Має хорошу виворотність ніг, непогану висоту кроку, демонструє вдалі спроби одночасно здійснювати контроль за різними групами м’язів.

У процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає незначні помилки, практичні навики не відзначаються досконалістю виконання, технічне виконання роботи на достатньому рівні але потребує вдосконалення.

Відсутні грубі порушення щодо методики виконуваних елементів.

Відчуває і сприймає музичний супровід, активно поєднує його з танцювальними рухами.

 

120-149

середній

Вступник має недостатньо сформований рівень творчих здібностей, демонструє відсутність елементарних навиків і умінь у хореографії.

Знаходить відмінності між елементами класичного екзерсису за характерними особливостями.

Відзначається слабкими м’язами, помітно, але незначно вираженими у поставі функціональними відхиленнями, недостатньою виворотністю ніг, невмінням одночасно здійснювати контроль за різними групами м’язів, недостатньою висотою кроку, невмінням передавати характер виконуваних ним елементів та недостатнім рівнем їх виконання. Проте, окремі фрагменти (частини) завдання виконані вдало та заслуговують позитивної оцінки.

 

0-119

недостатній

Вступник має слабо сформований рівень творчих здібностей, демонструє повну творчу та емоційну пасивність, відсутність елементарних навиків і умінь у хореографії.

Не розрізняє елементи екзерсису за характерними особливостями.

Немає уявлень про будь-які форми класичного танцю.

Повна відсутність виворотності ніг, висоти кроку, невміння створити артистичний образ, низький рівень виконання рухів.

 

 

 

 

ІІ тур – народно-сценічний танець

 

180-200

високий

Відмінна координація, рухова та зорова пам’ять, що забезпечує досконале вміння сприймати та виконувати запропонований матеріал. Досконале володіння технікою виконання запропонованих вправ. Яскраво виражені здібності до створення хореографічного художнього образу. Наявність музичного слуху, почуття ритму, тонке відчуття характеру музичного фрагменту.

 

150-179

достатній

Розвинена координація, рухова та зорова пам’ять, що забезпечує високий рівень вмінь сприймати та виконувати запропонований матеріал. Достатній рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ. Вміння сприймати характер, зміст музичного фрагменту і їх втілення засобами хореографії.

 

120-149

середній

Достатній рівень розвитку координації, достатня м’язова та зорова пам’ять, що дають змогу якісно, але вибірково  сприймати та виконувати запропонований матеріал. Достатній рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ. Вміє сприймати характер музичного фрагменту, але обмеженість у хореографічних засобах відтворення.

 

0-119

недостатній

Недостатній рівень розвитку координації, обмеженість м’язової та зорової пам’яті, що ускладнюють сприймання та подальше виконання запропонованого матеріалу. Незадовільний рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ. Наявність музичного слуху. Посередні здібності до сприймання характеру музичного фрагменту.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до програми

                                                                        Творчого конкурсу

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

 

ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА

 

 1. Demi pliés по I, II, III, V i IV позицiях.
 2. Grand pliés по I, II, V та IV позицiях.
 3. Battements tendus: усі різновиди.
 4. Battements tendus jetés: усі різновиди.
 5. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
 6. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi plié.
 7. Plié soutenus.
 8. Battements fondus на 45° та 90°.
 9. Battements soutenus на 45°та 90°.
 10. Battements frappés.
 11. Petits battemets sur le cou-de-pied.
 12. Battements doubles frappés.
 13. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на 45°та 90°.
 14. Battement relevé lent на 90°.
 15. Battements developpés та його різновиди.
 16. Grands battements jetés та його різновиди.
 17. Оберти по V позицiї біля станка зі змiною нiг на пiвпальцях та з demi plié.
 18. Demi rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всiй ступнi та на пiвпальцях.
 19. Petit temps relevé en dehors et en dedans на всiй ступнi із закiнченням на пiвпальцi.
 20. Demi rond de jambe et grand rond de jambe на 90о en dehors et en dedans.
 21. Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/2 кола із пози у позу з пальцями у пiдлогу, на витягнутiй нозі.
 22. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 та повному оберту.
 23. Flic-flac en face на всій ступні, із закінченням на півпальці та en tournant по половині оберта.
 24. Pas tombé із просуванням та закінченням sur le cou-de-pied носком у підлогу та на 45°.
 25. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans із закінченням у demi plié.
 26. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans з plié relevé et relevé на півпальці.
 27. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans.
 28. Demi та grand rond de jambe developpé на півпальцях en face та з пози у позу.
 29. Grand rond de jambe jeté en dehors et en dedans.
 30. Оберт fouetté en dehors et en dedans на 1/4, 1/2 кола з ногою, піднятою вперед або назад на 45°та 90° на півпальцях, з plié relevé, passé через І позицію.
 31. Pirouette en dehors et en dedans, починаючи з ногою в положенні sur le cou-de-pied.
 32. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, починаючи з відкритої ноги вперед, вбік, назад на 45°та 90°.
 33. Tours tire-bouchon en dehors et en dedans із V позиції.
 34. Половина tour en dehors et en dedans з ногою, витягнутою вперед або назад на 45° і 90°.
 35. Pas tombé із просуванням та закінченням sur le cou-de-pied пальцями у підлогу та на 45° і 90°.

 

Зазначені елементи повинні виконуватися як на цілій ступні, так і на півпальцях, enface та у позах класичного танцю.

 

 

ЕКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ

 

1.  Виконання елементів екзерсис біля станка без опори: на цілій ступні, на півпальцях, у повороті, у позах класичного танцю.

2.  Елементи розділу temps lié – форми: пальцями у підлогу, пальцями у підлогу із нахилом тулубу, на 90° (на цілій ступні, з переходом на півпальці ), з pirouette en dehors et en dedans пальцями у підлогу.

3.  Вправи розділу port de bras – 6 основних форм, ІІІ port de bras з розтяжкою, без та із переходом, VІ port de bras як підготовка до турів у великих позах.

4.  Оберти:

а) Tours tire-bouchon з V позиції en dehors et en dedans.

б) Pirouettes en dehors et en dedans з II, i IV позицій із закінченням у V, IV позиції.

в) Tour chainés (8 - 16).

г) Flic flac en face із закінченням на півпальцях en face, у пози на 45°.

д) Tour lent en dehors et en dedans (в усіх великих позах, із пози у позу через passe на 90°).

е) Tours у великих позах:

- з ІІ позиції et dehors et en dedans à la secondе;

- ІV позиції en dedans à la seconde, I i II arabesques, attitude effacéе вперед;

- з IV позиції en dehors III arabesque, attitude croisée (один оберт).

ж) Tours fouettés (8).

5.  Grand fouetté en face з coupé-крока, закінчуючи у пози: attitude effacée, I i II arabesques.

6.      Battements divisés en quarts (четвертні battements).

 

 

СТРИБКИ

 

 1. Temps sauté по I, II, ІV, V позицiях.
 2. Petit та grand changement de pieds.
 3. Pas echappé battu у II, ІV позицiї.
 4. Pas echappé battu на II та IV позиції із закiнченням на одну ногу, iнша нога в положеннi sur le cou-de-pied.
 5. Pas assemblé battu з вiдкриванням ноги вбiк, вперед i назад en face та у позах.
 6. Double pas assemblé battu.
 7. Pas glissade в усіх напрямах та позах.
 8. Sissonne simple en face i в маленьких позах без обертів та з обертами.
 9. Pas jeté battu з відкриванням ноги вбік у позах.
 10. Pas chasse в усіх напрямах en face і в позах.
 11. Pas de chat.
 12. Sissonne fermée en face і в позах.
 13. Sissonne ouverte par developpé на 45º і 90° en face і в позах.
 14. Pas emboіté вперед і назад sur le cou-de-рied на місці та на 45° із просуванням.
 15. Pas de basque вперед та назад.
 16. Temps levé з ногою у положенні sur le cou-de-pied та у позах І та ІІ arabesques (сценічний sissonne).
 17. Pas balloné вбік, вперед, назад, еn face у позах на місці та з просуванням.
 18. Entrechat-quatre.
 19. Royale.
 20. Entrechat-trois.
 21. Entrechat-cinq.
 22. Sissonne tombeé en face та у позах.
 23. Pas emboité en tournant по 1/2 оберту на місці та із просуванням.
 24. Pas brisé вперед і назад.
 25. Pas ballotté носком у підлогу та на 45°.
 26. Pas failli вперед і назад.
 27. Sissonne fondue.
 28. Grand pas assemblé вбік та вперед з прийомів: із V позиції, соupé-кроку, pas glissade, sissonne tombée, developpé-tombéе вперед.
 29. Grand pas jeté вперед у позах: attitude croisée, III arabesque з V позиції і coupé- кроку; I i II arabesques із V позиції, прийомів coupé-крок та pas glissade.
 30. Pas cabriole на 45° вперед та назад з прийомів: coupe-крок, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombée (чоловічий клас).
 31. Tour en lʼair (чоловічий клас).

 

 

ЕКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦЯХ

 

1.  Relevés по I, II та V позицiях.

2.  Pas echappé у II позицiю з I та V позицiй.

3.  Pas assemblé soutenu en face (з вiдкриванням ноги вбiк).

4.  Pas de bourreе suivi en face на мiсцi, із просуванням вбiк та en tournant.

5.  Pas couru вперед та назад.

6.  Pas glissade вбiк.

7.  Pas echappé у ІV позицію croisée et effacée; pas echappés у І та ІV позиції із закінченням на одну ногу, інша нога в положенні sur le cou-de-pied вперед або назад.

8.  Pas assemblé soutenu із відкриванням ноги вперед, вбік та назад en face та у позах.

9.  Pas de bourrée зі зміною ніг із закінченням у положення epaulement.

10.  Pas de bourrée без зміни ніг з рухом з боку в бік пальцями у підлогу та на 45°.

11.   Pas de bourrée ballotté на croissé et effacée пальцями у підлогу і на 45°.

12.   Pas de bourrée suivi у маленьких і великих позах, із просуванням вбік, вперед, назад та en tournant.

13.   Pas couru вперед і назад en face et epaulement.

14.   Pas glissade en tournant по 1/2 оберта, повному оберту, з просуванням вбік.

15.   Sissonne simple en face та en tournant по 1/4 та 1/2 оберта.

16.   Sissone ouverte par developpé на 45° в усіх напрямах та позах.

17.   Pas tombé із пози у позу на 45° (факультативно).

18.   Relevé на одній нозі, друга нога в положенні sur le cou-de-pied та на 45° (2- 4).

19.   Pas coupé-ballonné з відкриванням ноги вбік.

20.   Pas ballonné вбік, вперед, назад на місці.

21.   Pas jeté у позах на 45° із закінченням у demi plié.

22.   Pas jeté fondu по діагоналі вперед і назад.

23.   Pirouette sur le cou-de-pied en dehors та en dedans з V i IV позицій.

24.   Pas cоuru та pas de bourrée suivi у різних напрямах.

25.   Pas soutenu en tournant en dehors et en dedans, починаючи з пози на 45°.

26.   Pas glissade en tournant із просуванням по прямій та по діагоналі (4 - 8).

27.   Sissonne ouverte на 45° у позах із просуванням.

28.   Pas tombé із пози у позу на 45°.

29.   Grand sissonne ouverte в усіх напрямах та позах на місці.

30.   Pas jeté у великі пози.

31.   Releves на одній нозі у позах (на місці), друга нога на 45° (2-4-8) та 90° (2-4).

32.   Relevés en tournant на одній нозі по ¼ і 1/2 оберта, друга нога у положенні sur le cou-de-pied.

33.   Pas ballonné (із просуванням в усіх напрямах і позах).

34.   Pas de bourréе en tournant en dehors et en dedans :

а) з переміною ніг;

б) dessus-dessous.

35.   Petits pas jetés en tournant по 1/2 повороту із просуванням вбік.

36.   Sissonne ouverte на 45° en tournant en dehors et en dedans на 1/4 і 1/2 повороту.

37.   Grand sissonne ouverte в усіх напрямах та позах із просуванням.

38.   Pas tombé із пози у позу на 90°.

39.   Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.

40.   Повороти fouetté en dehors et en dedans на 1/4 кола із пози в позу з ногою, піднятою на 45° і 90°.

41.   Relevés на одній нозі у позах на 45° і 90° із просуванням вперед.

42.  Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 оберта та на повний оберт, починаючи з пози на 90°.

43.   Pas glissade en tournant із просуванням по діагоналі (8 - 16).

44.   Pirouettes en dehors et en dedans з V та IV позицій (2 pirouettes).

45.   Pirouettes en dehors з V позиції по одному підряд (8 - 12).

46.   Pirouettes en dehors et en dedans з прийому pas tombe.

47.   Pirouettes en dehors (degagé) по прямій та діагоналі (4 - 8).

48.   Pirouettes en dedans з coupé-кроку по прямій та діагоналі (pirouettes-piqués, 4 - 8).

49.   Tours fouettés на 45° (4-8).

50.   Tours chainés.

51.   Temps sauté по V позиції на місці.

52.   Changement de pied en face.

53.   Стрибки на пальцях: pas emboités en face на місці та з просуванням (4-8).

 

 

Додаток 3

до програми

                                                                        Творчого конкурсу

 

ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ

 1. Основний хід:

а) польського академічного танцю «Мазурка» pas gala, pas marché, pas de bourée;

б) угорського академічного танцю – developpé з кроками, pas de bourée;

в) іспанського академічного танцю – кроки, pas de basque, pas glissade;

г) італійського академічного танцю «Тарантелла» pas ballonne, pas emboite.

 2. Pas balance з польського академічного танцю «Мазурки», угорського академічного танцю, іспанського академічного танцю, італійського академічного танцю «Тарантелла».