Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Дистанційне оцінювання здобувачів освіти КДФХК

Як провести дистанційне оцінювання здобувачів освіти КДФХК в умовах дистанційного навчання

 

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання і дистанційне навчання не є винятком.

Вимушене дистанційне навчання поставило всіх учасників освітнього процесу перед непростими викликами: як організувати навчання дітей в умовах воєнного стану, коли викладач не може бути поруч. Враховуючи особливості хореографічної освіти, це завдання стає надскладним. І як зрозуміти, чи вивчила щось дитина, коли традиційні способи оцінювання недоступні.

Потрібно прагнути, щоб усі учасники освітнього процесу розуміли критичні умови, що склалися сьогодні. Зараз для багатьох немає інших можливостей вчитися, крім дистанційної форми навчання.

І викладачам, і батькам варто розуміти: дитина буде вчитися, якщо процес буде організований і необтяжливий – такий, що відповідає віковим особливостям людини.

Поточне та формувальне оцінювання

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку викладача з учнями. Тому варто надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання. Результати виконаних учнями робіт мають використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи.

Підсумкове оцінювання

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного або попереднього оцінювання.

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання учнів рекомендовано дотримуватися  гнучкості у проведенні підсумкового контролю за ІІ семестр.

Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри навчального року.

Інструменти спілкування в дистанційному навчанні: електронна пошта; форум; чат; відеоконференція; блог; середовище Classroom; соціальні мережі та месенджери. 

Важливо: Викладачу потрібно не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати. Намагайтесь надавати учням більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від зміни звичайних умов життя і навчання. Роль викладача полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на досліджуване явище, предмет. Водночас, учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.