Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Розроблення ПК документації

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

відповідно до п. 41 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710

«Про ефективне використання державних коштів»

1. Предмет закупівлі: Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівель Київського державного хореографічного училища, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м. Києві»

2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-05-005962-b ● 4b675a63832a482fb18ce8098e9c9444

3. обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник самостійно визначив необхідні технічні характеристики предмета закупівлі, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням норм чинного законодавства. Необхідні технічні характеристики предмета закупівлі передбачені у Додатку 2 до тендерної документації.

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Розроблення проектно-кошторисної документації по обєкту

«Капітальний ремонт  будівель Київського державного хореографічного училища,  розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м. Києві»

 

№ п/п

Перелік основних даних і вимог

Основні дані і вимоги

1.

Назва та місце знаходження об'єкта

Капітальний ремонт будівель Київського державного хореографічного училища, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій,4 у м.Київ.

2.

Підстава для проектування

Замовлення

3.

Вид будівництва

Капітальний ремонт

4.

Дані про замовника

Київське державне хореографічне училище

м.Київ, вул. Парково-Сирецька,4

5.

Джерело фінансування

Кошти державного бюджету

6.

Дані про проектувальника

Визначається замовником за результатами відкритих торгів.

 

7.

Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)

Одна стадія «Робочий проект».

8.

Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів

Капітальний ремонт будівель Київського державного хореографічного училища виконувати окремими  пусковими комплексами. 

9.

Інженерні вишукування

Проектом не передбачати

10.

Проектна документація

Проектна документація повинна розроблятися згідно діючих норм і правил.

11.

Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадочні ґрунти,підроблюванні і підтоп-лювані території, тощо).

Немає

12.

Склад та зміст проектної документації

Склад та зміст проектної документації виконується згідно нормативних документів.

13.

Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорія скла-дності та установленого строку експлуатації

Відповідно до ДСТУ 8855:2019, об'єкт відноситься до класу наслідків СС3

14.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта.

Виконати, на підставі обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій, робочий проект капітальний ремонт будівель Київського державного хореографічного училища, розташованого по вулиці Парково-Сирецькій, 4 у м.Київ.

 Існуючі будівлі училища – одно, двох, трьох та чотирьохповерхові з підвалом загальною площею 9 873,40 м2.

Виконати часткове перепланування поверхів за узгодженням замовником.

Передбачити повний комплекс оздоблювальних внутрішніх та зовнішніх робіт з заміною вікон та  дверей. Виконати ремонт покрівлі та  утеплення фасадів будівель згідно діючих норм.

 

15.

Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма

Спеціалізований вищий навчальний заклад І рівня акредитації Міністерства культури України, який здійснює підготовку артистів балету.

 

16.

Вимоги до систем протипожежного захисту

Відповідно до ДБН В.2.5-56-2014 та технічними вимогами Замовника передбачити:

СПС - Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням. Система пожежного спостерігання, Система сигналізації про відчинення шаф пожежних кранів та положення вхідної запірної арматури шаф пожежних кранів.

БЗ – Система захисту від проявів блискавки

ВЗД – Вогнезахист дерев’яних конструкцій

ВЗМ – Вогнезахист металевих конструкцій

ВЗПП – Вогнезахист металевих конструкцій повітропроводів

АСПГ-м – Автоматична модульна система пожежогасіння.

АСПГ-вод. – Автоматична система водяного пожежогасіння

СПЗ – Система протидимного захисту

СДКГ – Система виявлення довибухонебезпечних концентрацій газів.

ІТЗ – Інженерно-технічні заходи

БЧЕ – Розрахунок часу евакуації

СКС+Відео – Структурована кабельна мережа, Система відеоспостереження

17.

Вимоги до благоустрою майданчика

Передбачити влаштування покриття асфальтобетону, мощення ФЕМ, влаштування стоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів. Забезпечити доступ маломобільних груп населення.

18.

Вимоги з енергозбереження та енергоефективності

При проектуванні дотримуватися вимог ДБН В.2.6-31-2016 "Теплова ізоляція будівель"

19.

Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

Розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту

20

Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»

Проектом не передбачати. У разі потреби виконати згідно діючих нормативних документів.

 

21.

Вимоги по доступності маломобільних груп населення

Доступність маломобільних груп населення виконати згідно діючих нормативних документів

22.

Вимоги до розроблення спеціальних заходів

Розроблення спеціальних заходів не передбачати

23.

Вимоги до інженерних мереж

При капітальному ремонту  будівлі Київського державного хореографічного училища передбачити заміну внутрішніх мереж холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, опалення, вентиляції та кондиціювання, електропостачання та електроосвітлення. Виконати спеціальні розділи:

внутрішні системи охорони приміщень, комп’ютерні мережі, система відеонагляду з архівацією,  гучномовна система оповіщення. Проектом передбачити влаштування вузла обліку тепла та вузла обліку холодної води (технічні умови отримує замовник за участю проектувальника).

Внутрішні сантехнічні мережі виконати згідно нормативних документів.

Внутрішнє електропостачання запроектувати згідно діючих норм з підключенням до існуючого джерела електропостачання.

24.

Необхідність проходження державної експертизи проекту

Згідно з чинним законодавством України в галузі будівництва (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанова КМУ від 11.05.2011р. № 560).

Вартість експертизи проектно-кошторисної документаціїї оплачує замовник.

25.

Вимоги до проектної документації, кількість примірників (додаткові примірники виготовляються на папері за окрему плату)

Кількість примірників проектної документації – надається Замовнику 4 примірники в паперовому та 1 екземпляр в електронному вигляді в форматі PDF. Кошторисна документація – в програмному комплексі, в сумісному з програмним комплексом АВК-5.

 

 

Необхідні розділи проектно-кошторисної документації:

 

Розділ - Загальні положення

Розділ - Генеральний план

Розділ - Благоустрій території

Розділ - Архітектурно-будівельні рішення

Розділ - Паспорт зовнішнього опорядження (фасадів)

Розділ - Конструкції бетонні (залізобетонні)

Розділ - Конструкції дерев’янні

Розділ - Конструкції металеві

Розділ - Технологічні рішення

Розділ - Дизайн проект інтер'єрів приміщень (з візуалізацією)

Розділ - Водопровід та каналізація

Розділ - Зовнішній водопровід та каналізація

Розділ - Опалення, вентиляція та кондиціонування

Розділ - Тепломеханічні рішення теплових мереж

Розділ - Електротехнічні рішення

Розділ - Електропостачання

Розділ - СПС - Система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням. Система пожежного спостерігання, Система сигналізації про відчинення шаф пожежних кранів та положення вхідної запірної арматури шаф пожежних кранів.

Розділ - БЗ – Система захисту від проявів блискавки

Розділ - ВЗД – Вогнезахист дерев’яних конструкцій

Розділ - ВЗМ – Вогнезахист металевих конструкцій

Розділ - ВЗПП – Вогнезахист металевих конструкцій повітропроводів

Розділ - АСПГ - м – Автоматична модульна система пожежогасіння.

Розділ - АСПГ- вод. – Автоматична система водяного пожежогасіння

Розділ - СПЗ – Система протидимного захисту

Розділ - СДКГ – Система виявлення довибухонебезпечних концентрацій газів

Розділ - ІТЗ – Інженерно-технічні заходи

Розділ - БЧЕ – Розрахунок часу евакуації

Розділ - СКС – Структурована кабельна мережа

Розділ - Система відеоспостереження

Розділ - СКУД – система контролю та управління доступом

Розділ - Система охорони приміщень

Розділ - Проект організації будівництва

Розділ - Енергоефективність

Розділ - Енергетичний паспорт будівель

Розділ - Оцінка впливів на навколишнє середовище

Розділ - Зведений кошторисний розрахунок

 

Розміри будівель та земельної ділянки:

№ п/п

Найменування будівлі

Кількість поверхів

Загальна площа будівель

Площа підвалу (входить в загальну площу будівель)

1

Спальний корпус

4

2838 кв.м.

582,1 кв.м.

2

Головний учбовий корпус

2

1975,5 кв.м.

--

3

Учбовий корпус

3

2506,9 кв.м.

559,6 кв.м.

4

Учбовий театр

3

2438,8 кв.м.

570,9 кв.м.

5

Гараж

1

114,2 кв.м.

--

Земельна ділянка, яка знаходиться у спільному користуванні – 37809,0 кв.м.

 

 4. обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі: відповідно до Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" визначення очікуваної вартості проектних робіт проведено відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».