Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Програма творчого конкурсу для вступників до 5-9 класів

 

Київський державний фаховий хореографічний коледж здійснює прийом учнів у 5 клас на основі початкової загальної середньої освіти відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу – 30 осіб.

Творчий конкурс для вступників у 5 клас та добір на вакантні місця  у 6-9 класи КДФХК проводиться з метою визначення фізичних даних, здібностей, необхідних для засвоєння фахових навчальних дисциплін і опанування професії артиста балету та передбачає комплексну перевірку, а саме:

 

Для вступників у 5 клас:

- наявність анатомо-фізіологічних даних для занять фаховими дисциплінами;

- наявність музично-ритмічних даних;

- рівень володіння координацією рухів.

 

Для вступників у 6-9 класи:

- наявність анатомо-фізіологічних даних для занять фаховими дисциплінами;

- наявність музично-ритмічних даних;

- рівень володіння м’язовою пам’яттю та координацією рухів;

- можливість запам’ятовування та виконання належним чином пропонованих хореографічних комбінацій на уроці класичного танцю.

Творчий конкурс до вступу в Київський державний фаховий хореографічний коледж складається з трьох турів. Кожний тур проводиться за затвердженим розкладом.

Питання про допуск вступників, що не з’явилися без поважних причин на один з турів у призначений час за розкладом, до наступного туру вирішується приймальною комісією.

Про неможливість вступника з’явитись на перегляд через хворобу, його батьки повинні сповістити про це приймальну комісію до початку іспиту і представити медичну довідку не пізніше трьох днів після призначення іспиту. У цьому випадку вступникові надається можливість з’явитися на перегляд у терміни, встановлені для інших груп вступників.

Хлопці і дівчата беруть участь у конкурсному відборі окремо.

 

 

Перший тур:

 

- визначення зовнішніх сценічних даних (обличчя, пропорції тіла, фізичний стан окремих частин тіла);

- перевірка фізичних професійних даних: виворотність, крок (вбік, вперед, назад), підйом, стрибок, гнучкість;

- виявлення дефектів будови тіла.

Кожний показник оцінюється за 12-бальною шкалою (1, 2, 3 бали є незадовільними);

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 10-15 хвилин.

До другого туру допускаються діти, що мають пропорційну будову тіла, відповідні фізичні дані і привабливу (сценічну) зовнішність, а також діти, які мають окремі недоліки щодо фізичних даних, які можуть бути виправлені у процесі навчання хореографічному мистецтву.

Абітурієнти, які отримали незадовільні бали з одного чи декількох показників вважаються такими, що не пройшли на ІІ-й тур.

Другий тур (медична комісія):

Всебічний огляд і визначення стану здоров'я на основі обстеження лікарями-спеціалістами, з урахуванням переліку захворювань, які є  перешкодою для вступу в училище згідно з наказом МОЗ № 283 від  01.12.1999 рік. «Про затвердження переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та  навчання в хореографічному училищі». З переліком захворювань, які є  перешкодою для вступу до коледжу, абітурієнти та їх батьки можуть ознайомитися на веб-сайті www.ksbc.com.ua.

Під час проведення ІІ туру особлива увага приділяється будові кістяка і  м’язів, зросту і вазі за індексом, стану нервової системи, серця, легенів, вестибулярного апарату, зору та слуху.

-       Основними протипоказаннями для прийому до коледжу є:

дефекти будови тіла, які не можуть бути ліквідовані в процесі розвитку організму: надмірний розмір голови, завелика нижня щелепа, неестетична форма носа та вух, «заяча губа», коротка чи широка шия, асиметрія ключиць, грудної клітки та лопаток, широка та вкорочена будова тіла, непропорційність довжини ніг до пропорцій тулуба, широкий та низький таз, масивні стегна, шаблеподібна та «о»-подібна форми ніг, сильне викривлення хребта та інші дефекти.

            Після медичного огляду комісія дає висновок за результатами обстеження кожного вступника.

Абітурієнти, які за висновком медичної комісії не мають право на  навчання в КДФХК за станом здоров’я, вважаються такими, що  не  допускаються до участі в ІІІ турі.

 

 

Третій тур:

- прослуховування мелодії (2 такти по 4 чверті або 4 такти по 2 чверті) та відтворення її вступником плесканням у долоні (кожна мелодія відтворюється один раз, без повторень);

- показ вступником невеликого, заздалегідь підготовленого (окрім класичних варіацій, які не підходять віковій категорії абітурієнта) або зімпровізованого уривка танцю (32-64 такти), а також окремих танцювальних рухів. Зверніть увагу тривалість танцювального уривку не більше 2 хвилин!

- визначення та оцінка художніх здібностей вступника - музичності та  танцювальності (ритмічність, музичний слух, моторика, координація, емоційно-образна виразність, пластичність тощо);

- остаточна перевірка та оцінка зовнішніх сценічних і фізичних професійних даних.

Кожний показник оцінюється за 12-бальною шкалою (1, 2, 3 бали є  незадовільними).

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 15-20 хвилин.

За результатами творчого конкурсу до коледжу зараховуються вступники (в ідеалі, норма – пропорційна кількість дівчат і хлопців), що одержали найбільшу кількість балів на І-му і ІІІ-му турах.

Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора Київського державного фахового хореографічного коледжу.

 

 

ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО 6-9 КЛАСІВ

(НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ)

 

Для абітурієнтів, які вступають до 6-9 класів КДФХК набір проводиться на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць (у відповідному класі) у межах ліцензійного обсягу.

Підготовка вступників до 6-9 класів повинна задовольняти рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних класів/курсів КДФХК.

Творчий конкурс для вступників у 6-9 класи Київського державного фахового хореографічного коледжу складається з ІІІ турів.

 

Перший тур

 

Перевірка фізичних професійних даних: виворотність, крок (вбік, вперед, назад), підйом, стрибок, гнучкість.

Кожний показник оцінюється за 12-бальною шкалою (1, 2, 3 бали є  незадовільними).

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 10-15 хвилин.

 

Другийтур(медична комісія)

 

Всебічний огляд і визначення стану здоров'я на основі обстеження лікарями-спеціалістами, з урахуванням переліку захворювань, які є  перешкодою для вступу в училище згідно з наказом МОЗ № 283 від  01.12.1999 рік. «Про затвердження переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі». З переліком захворювань, які є  перешкодою для вступу до коледжу, абітурієнти та їх батьки можуть ознайомитися на веб-сайті www.ksbc.com.ua.

Під час проведення ІІ туру особлива увага приділяється будові кістяка і м’язів, зросту і вазі за індексом, стану нервової системи, серця, легенів, вестибулярного апарату, зору та слуху.

Основними протипоказаннями для прийому до коледжу є:

дефекти будови тіла, які не можуть бути ліквідовані у процесі розвитку організму: надмірний розмір голови, завелика нижня щелепа, неестетична форма носа та вух, «заяча губа», коротка ти широка шия, асиметрія ключиць, грудної клітки та лопаток, широка та вкорочена будова тіла, непропорційність довжини ніг до пропорцій тулуба, широкий та низький таз, масивні стегна, шаблеподібна та «о»-подібна форми ніг, сильне викривлення хребта та інші дефекти.

Після медичного огляду комісія дає висновок за результатами обстеження кожного вступника.

Абітурієнти, які за висновком медичної комісії не мають право на навчання в КДФХК за станом здоров’я, вважаються такими, що  не допускаються до участі в ІІІ турі.

Третій тур:

 

Урок класичного танцю (володіння хореографічною лексикою в  обсягом, згідно з навчальною програмою хореографічного коледжу відповідно до закінченого класу.

Під час уроку здійснюється перевірка:

  • наявності музично-ритмічних даних;
  • рівня володіння м’язовою пам’яттю та координацією рухів;
  • можливості запам’ятовувати та виконувати належним чином задані хореографічні комбінації на уроці класичного танцю.
  • наявності сценічних даних.

Вступники, що проходять конкурсний відбір у 6-9 класи розподіляються на групи за віковими категоріями.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на перший тур Творчого конкурсу КДФХК у визначений розкладом час, особи, фізичні дані, музичність та  танцювальність яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

 

Додаток 1

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

фізичних професійних даних вступників до 5 класу

за 12-ти бальною системою оцінювання

Рівень досягнень

Бали

Загальні критерії оцінювання

І початковий рівень розвитку хореографічних здібностей

 

1, 2, 3

 

Абітурієнт має низький рівень розвитку анатомо-фізіологічних даних, у поставі помітні незначно виражені функціональні відхилення:

-     дефекти будови тіла, які не можуть бути ліквідовані у процесі розвитку організму (надмірний розмір голови, завелика нижня щелепа, неестетична форма носа та вух, («заяча» губа);

-     коротка та широка шия;

-     асиметрія ключиць, грудної клітини та  лопаток; широка чи вкорочена будова тіла; непропорційність довжини ніг та пропорцій тулуба (за індексом);

-     широкий та низький таз, масивні стегна;

-     шаблеподібна та «о» - подібна форми ніг;

-     сильне викривлення хребта;

-     надмірна вага (додаток 3).

Виворотність. Слабка виворітність тазостегнового суглобу:

коліна розкриваються на меншу за 90⁰.

Підйом. Недосконала форма підйому:

ступня не дотягується зовсім, має широку форму.

Крок. Недостатній танцювальний крок:

нога з допомогою викладача не  піднімається вище 90⁰.

Гнучкість. При виконанні вправи на гнучкість впред, живіт, груди та голова не  торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою викладача, прогин менше 60⁰.

Стрибок. Абітурієнт погано відштовхується від підлоги, м’язи ніг не  напружені, ступні недотягнуті, під час злету форма частин тіла не фіксується.

ІІ середній рівень розвитку хореографічних здібностей

 

4, 5, 6

Абітурієнт має середній рівень розвитку анатомо-фізіологічних даних, хорошу поставу.

Виворотність. Низька або середня  виворотність тазостегнового суглобу:

коліна розкриваються від  90⁰ до 120⁰.

Підйом. Середня форма підйому:

ступня вузька, недостатньо гнучка, без  явно вираженої «горки».

Крок. Нога з допомогою викладача піднімається на висоту 120⁰.

Гнучкість. При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова торкається ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою викладача, прогин 90⁰.

Стрибок. Низький стрибок, п’ятки не відштовхуються від підлоги, ступні напіввитягнуті, форма тіла під час виконання стрибка не зберігається.

ІІІ достатній рівень розвитку хореографічних здібностей

 

7, 8, 9

Абітурієнт має достатній рівень розвитку хореографічних здібностей, хорошу поставу, відповідні пропорції тіла.

Виворотність. Середній рівень виворотності тазостегнового суглобу: коліна розкриваються на 120⁰-140⁰,

Підйом. Хороша форма підйому. Ступня гнучка, пальці дотягуються, має вигин.

Крок. Нога з допомогою викладача піднімається на висоту 150⁰.

Гнучкість. При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова та груди торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою викладача, прогин 120⁰.

Стрибок. Стрибок виконується на середню висоту, п’ятки відштовхуються від підлоги, але ступні дотягуються не досконало, форма тіла утримується у положеннях близьких до  стандартів виконання стрибків.

ІV достатній рівень розвитку хореографічних здібностей

 

10, 11, 12

Абітурієнт має гарну поставу та високий рівень розвитку хореографічних здібностей.

Виворотність. Високий рівень виворотності тазостегнового суглобу:

коліна розкриваються на 160⁰-180⁰ вільно, без допомоги викладача

Підйом. Високий підйом, ступня вільно витягується без допомоги викладача

Крок. Великий танцювальний крок. Нога вільно піднімається (з допомогою або без допомоги викладача) на 160⁰ та вище.

Гнучкість. При виконанні вправи на гнучкість вперед, груди та живіт повністю прилягають до ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою викладача, прогин 140⁰+.

Стрибок. Високий легкий стрибок, із  дотягнутими ступнями ніг, із зафіксованою формою тіла та положенням рук на талії.

 

 

 

Додаток 2

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

вступників до 6-9 класівза 12-ти бальною системою оцінювання

Бал за 12-бальною шкалою оцінювання

 

Критерії оцінювання

І початковий

рівень розвитку хореографічних здібностей

1-3 бали

Абітурієнт не співвідносить виконання рухів класичного екзерсису з музичною формою та  характером музичного супроводу;

необізнаний з основ класичного танцю, не має уявлення про вправи класичного екзерсису, виконує їх  автоматично зі значними методичними помилками.

ІІ середній

рівень розвитку хореографічних здібностей

4-6 балів

Абітурієнт не завжди вірно відчуває музичний ритм та  характер музики під час виконання вправ класичного екзерсису;

має уявлення про основи класичного танцю, однак під час виконання вправ екзерсису допускає суттєві методичні помилки.

ІІІ достатній рівень розвитку хореографічних здібностей

7-9 балів

Абітурієнт демонструє досконале відчуття ритму, під час виконання вправ класичного екзерсису, дотримується ритмічної основи музичного супроводу, співвідносить рухи з характером музики;

володіє технікою та методикою виконання вправ класичного екзерсису, допускає незначні помилки.

ІV достатній

рівень розвитку хореографічних здібностей

10-12 балів

Абітурієнт має досконале відчуття ритму, під час виконання вправ класичного екзерсису дотримується ритмічної основи музичного супроводу, співвідносить рухи з характером музики;

методично виконує вправи класичного екзерсису.