Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Програма творчого конкурсу для вступників на І курс 2022

Програма проведення творчого конкурсу у PDF форматі

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих і фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю 024 Хореографія на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання – 3 роки 10 місяців.

У зв’язку з воєнним станом в країні та вимушеним переміщенням громадян, як на території України так і за кордон, творчий конкурс для вступу у Київський державний фаховий коледж (далі Коледж) в 2022 році буде проводитись у дистанційному форматі.

Фото вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Коледжу. Фото має бути завантажене окремими файлами і мати назву: ПІБ вступника, курс, до якого вступає, № етапу, № фото (наприклад, Шевченко Олена Сергіївна, 1 курс, 1 етап, фото №1).

Відеоматеріали кожного етапу творчого конкурсу мають бути записані окремими файлами, БЕЗ МОНТАЖУ і мати назву: ПІБ вступника, курс, до якого вступає, № етапу, № відео (наприклад Шевченко Олена Сергіївна, 1 курс, 1 етап, відео №1). Відеофайли мають бути завантажені на платформу YouTube за наступною інструкцією.

Докладна інструкція для комп’ютерів, пристроїв Android, iPhone та iPad:

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=uk

У розділі "Видимість" завантаженого відео оберіть "Не для всіх".

https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=uk

Фото і посилання на відеофайли, розташовані на платформі YouTube,  надсилаються після подання в електронному кабінеті заяви, мотиваційного листа та завантаження документів, зазначених в частині VI Правил прийому вступу в Київський державний фаховий хореографічний коледж на електронну адресу приймальної комісії Коледжу vstup@ksbc.com.ua, зазначивши тему електронного листа, ПІБ вступника, курс, до якого вступає (наприклад Шевченко Олена Сергіївна, 1 курс).

До участі в творчому конкурсі допускаються вступники, які:

 1. Відповідають вимогам щодо стану здоров’я (зокрема можливість переносити підвищене фізичне навантаження під час занять хореографією), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 грудня 1999 року № 283 «Про затвердження переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі» та надали медичні довідки форми 063-о ( довідка про щеплення) та 086/о, або довідки від лікарів:
  • кардіолог;
  • хірург-ортопед;
  • офтальмолог;
  • невропатолог;
  • ендокринолог;
  • педіатр.
 2. Здобули компетентності базового підрівня початкової мистецької освіти хореографічного напрямку.
 3. Подали заяву, мотиваційний лист, документи, зазначені в частині VI Правил прийому вступу в Київський державний фаховий хореографічний коледж.
 4. Надіслали фото та відеозапис творчого випробування.

 

Творчий конкурс передбачає перевірку:

 • фізіологічних даних: пропорційності тулуба, розтяжки, виворотності, гнучкості, пластичності, кроку, стрибку, підйому стопи, координаційних навичок;
 • наявності сценічно-танцювальної практики;
 • музичних здібностей, відчуття ритму;
 • наявності акторської майстерності;
 • здатності до хореографічного втілення художнього образу;
 • практичне та академічне виконання абітурієнтом комбінацій класичного танцю;
 • володіння знаннями (в обсязі програми 5–9 класів хореографічних закладів освіти, базового підрівня хореографічних відділів/відділень мистецьких шкіл) основ класичного танцю.

 

Вступник на творчому конкурсі з хореографії повинен мати: класичну балетну форму (дівчата – купальник, трико, м’яке танцювальне взуття, пуанти; юнаки – футболку, трико, шкарпетки, м’яке танцювальне взуття); охайну зачіску.

 

ІІ. ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ.

Творчий конкурс проводиться в дистанційному форматі в один тур.

Творчий конкурс складається з трьох етапів:

 • перший етап – перевірка фізіологічних даних вступника;
 • другий етап – урок класичного танцю;
 • третій етап – виконання варіації або нерепертуарного (концертного) класичного номеру, підготовленого за вибором абітурієнта тривалістю до 2 хв. 

 

 

ПЕРШИЙ ЕТАП – ПЕРЕВІРКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ.

Для оцінки професійних даних вступник надсилає ФОТО (додаток 1):

 • Фото № 1 В повний зріст, руки вздовж тулуба, обличчям (анфас) до глядача. Ноги в шостій позиції.
 • Фото № 2 В повний зріст, руки вздовж тулуба, спиною до глядача. Ноги в шостій позиції.
 • Фото № 3 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (правим боком до глядача). Ноги в шостій позиції.
 • Фото № 4 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (лівим боком до глядача). Ноги в шостій позиції.
 • Фото № 5 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції обличчям (анфас) до глядача.
 • Фото № 6  Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції в профіль до глядача.
 • Фото № 7 Обличчям до глядача. Ноги в першій позиції.
 • Фото № 8 Ноги від стегна до підлоги в першій  позиції в профіль до глядача.
 • Фото № 9 Внутрішня частина лівої стопи.
 • Фото № 10 Внутрішня частина правої стопи.

 

ВІДЕО (додаток 2):

 • Відео № 1 Вступник вітається (уклін), чітко вказує прізвище, ім’я та по батькові, кількість років.
 • Відео № 2 Виворотність – виконується біля опори demi plie та grand plie по I позиції (в профіль до відеокамери) без сторонньої допомоги.
 • Відео № 3 Підйом – виконується біля опори з лівої та правої ноги battements tendus в позі ecarte вперед.
 • Відео № 4 Крок – виконується battement developpe біля опори по всім напрямкам з лівої та правої ноги, вихідне положення V позиція на максимальну висоту за допомогою робочої руки з фіксуванням ноги в найвищий точці;
 • Відео № 5Крок  – виконується вattement relevé lent на середині зала без опори з лівої та правої ноги на висоту не нижче 120о (для дівчат) та не нижче 90о (для юнаків) вперед та назад в профіль, в сторону анфас.
 • Відео № 6Гнучкість (рort de bras вперед і назад, в профіль до відеокамери) – нахил тулуба вперед, вступник під час виконання має животом доторкнутися до колін, тіло та ноги мають бути єдиним цілим; нахил тулуба назад (голова повернута вбік) виконується з рівними плечима паралельно підлозі на 90° та нижче.
 • Відео № 7Стрибок – виконується 8 temps leve saute в положенні анфас по VI позиції.

 

ОЦІНЮЄТЬСЯ:

 • зовнішні дані (сценічність);
 • співвідношення частин тіла;
 • виворотність, підйом стопи, осанка, крок, розтяжка, гнучкість, стрибок тощо.

 

 

ДРУГИЙ ЕТАП – УРОК КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ.

Вступник має продемонструвати виконання обов’язкових фрагментів уроку класичного танцю (додаток 2). В окремих випадках, при неможливості запису відео надсилає відеозапис останнього підсумкового (контрольного/екзаменаційного) уроку.

1.   ЕЛЕМЕНТИ EXERCICE БІЛЯ СТАНКА:

 1. Battements tendus усі напрямки, з cou-de-pied, в позах effacee, croisee, ecartee.
 2. Battements tendus jetés усі напрямки, piqué, jeté passe par terre.
 3. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté, plié fouete, grand battements jeté, passe, demi-plié developpes, port de bras.
 4. Battements fondus, double fondus, pas tombee, fondus 90°, demi rond.
 5. Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans на 45°, preparation – temps relevé, у позі ecartee, double pirouette, double rond de jambe en l’air.

 

2.   ЕЛЕМЕНТИ EXERCICE НА СЕРЕДИНІ ЗАЛА:

 1. Adagio – grand plié, II port de bras, IV port de bras, battements developpes, tour lents a lá seconde, temps lie 90° en tournant, tour I arabesque, pas de bourree.
 2. Grand battement jetê усі напрямки та пози, tour soutenu, chainés.

 

3.   ОБЕРТИ:

 1. Pirouettes en dehors et en dedans з II i IV позицій із закінченням у V, IV позиції, preparation – pas tombee, pas de bourree.
 2. Tours fouettés (жіночій клас, якщо змога).
 3. Preparation – pas tombee, pas de bourree, pirouettes en dehors et en dedans з IV позиції, tours chainés (чоловічий клас).
 4. Grande pirouette (чоловічий клас, якщо змога).

 

4.   СТРИБКИ:

Жіночий клас

 1. Pas echappé battu у II, ІV позицiях, pas assemble.
 2. Pas jete battu, pas leve, pas brise, pas jete passe.
 3. Sissonne ouverte par developpé на 45º en face і в позах en tournant, rond de jambe en l’air sauté, pas de basque.

 

Чоловічий клас

 1. Pas assemble (вперед, назад), pas assemble battu (в сторону), pas glissade assemble.
 2. Pas jete battu, pas leve, pas glissade jeté battu, assemble (вся комбінація з правої та лівої).
 3. Rond de jambe en l’air saute, assemble (з правої та лівої), pas echappé en tournant (по пів оберта), tour en l’air.
 4. Preparation, pas glissade, grand assemble (з правої та лівої), grand assemble вперед, changement de pied, pirouettes en dehors з ІІ позиції.
 5. Entrechat-quatre (3), entrechat royal (1) з просуванням вперед та назад.
 6. Tour en l’air en dehors в право і ліво (4).

 

5.   EXERCICE НА ПАЛЬЦЯХ:

 1. Pas echappé у ІV і V позиції croisée et effacée, double echappé en tournant, piroutournant dehors.
 2. Sissone ouverte par developpé на 90°en tournant, pas tombee, sissone 1 arabesque, pas ballonne efface et a lá seconde, tours degage en dehors.
 3. Rond de jambe en l’air, pirouettes en dehors з IV позиції, tours piqué, pas de bourree suivi, tour soutenu.

 

ОЦІНЮЄТЬСЯ:

 • рівень академічного виконання;
 • рівень володіння танцювальною технікою;
 • координація, почуття ритму і танцювальність.

 

ТРЕТІЙ ЕТАП – ВИКОНАННЯ ВАРІАЦІЇ АБО НЕРЕПЕРТУАРНОГО (КОНЦЕРТНОГО) КЛАСИЧНОГО НОМЕРУ, підготовленого за вибором вступника тривалістю до 2 хв.

ОЦІНЮЄТЬСЯ:

 • рівень академічного виконання;
 • виразність виконання;
 • артистизм і музичність;
 • здатність до хореографічного втілення художнього образу.

 

За результатами творчого конкурсу виставляється оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком в один бал). Етапи оцінюються окремо та виводиться середньо арифметичний показник. Мінімальна кількість – 130 балів.

У випадку однакової кількості балів у вступників, пріоритет для зарахування надається особі за результатами розгляду мотиваційних листів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Шкала оцінювання

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників

200

Зовнішні та професійні дані повністю відповідають вимогам (високий рівень виворотності тазостегнового та гомілковостопного суглобів, високий підйом, великий крок, гнучкість та високий і легкий стрибок).

Демонструє високий рівень академічного виконання.

Музично, емоційно та бездоганно виконує всі завдання творчого випробування.

Демонструє здатність до хореографічного втілення художнього образу.

Повністю відповідає всім вимогам Програми творчого конкурсу.

199-190

Має гарні зовнішні та професійні дані, високий рівень хореографічних здібностей. Демонструє високий виконавський рівень, не допускаючи помилок. Добре координує рухи.

Демонструє достатній рівень академічного виконання.

Музично, емоційно виконує всі завдання творчого конкурсу.

189-180

Зовнішні та професійні дані відповідають вимогам.

Демонструє достатньо високий виконавський рівень.

У процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає незначні помилки.

Демонструє рівень академічного виконання, який відповідає вимогам Програми творчого конкурсу.

Відчуває і сприймає музичний супровід, демонструє вміння поєднувати артистизм з танцювальними рухами. 

179-170

Зовнішні дані відповідають вимогам, професійні дані мають незначні недоліки.

У процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає незначні помилки, виконавський рівень на достатньому рівні.

Рівень академічного виконання потребує вдосконалення. Музичні та артистичні дані на достатньому рівні.

169-160

Має гарний зовнішній вигляд, професійні дані мають недоліки, які потребують доопрацювання.

Володіє програмним матеріалом на достатньому рівні, у процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає незначні помилки, виконавський рівень потребує вдосконалення.

Демонструє недостатньо високий рівень академічного виконання.

Відчуває і сприймає музичний супровід.

159-150

Зовнішній вигляд і професійні дані мають незначні недоліки.

Володіє програмним матеріалом базового підрівня початкової мистецької освіти хореографічного напрямку, у процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає помилки, практичні навички не відзначаються досконалістю виконання.

Рівень академічного виконання потребує вдосконалення.

Виконує варіацію або нерепертуарного (концертного) класичного номеру, підготовленого за вибором з суттєвими технічними помилками.

149-140

Має середні зовнішні та професійні дані.

Недостатньо сформований рівень фахових компетентностей базового підрівня початкової мистецької освіти хореографічного напрямку.

У процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає помилки. Виразна виконавська майстерність, але недостатній рівень академічного виконання.

Окремі фрагменти (частини) завдання виконані вдало та заслуговують позитивної оцінки.

139-130

Має середні зовнішні та професійні дані.

Недостатньо сформований рівень фахових компетентностей базового підрівня початкової мистецької освіти хореографічного напрямку.

Відзначається слабким вмінням одночасно здійснювати контроль за різними групами м’язів, недостатньою висотою кроку, низьким рівнем виконання.

Недостатньо відчуває музичний супровід.

129-120

Має середні зовнішні, але недостатні професійні дані. Низький рівень виконавської майстерності, слабо володіє координацією.

В процесі демонстрації елементів екзерсису класичного танцю допускає значні помилки. 

Низький рівень виконавської майстерності та академічного виконання.

119-110

Має низькі зовнішні та обмежені професійні дані, слабо сформований рівень творчих здібностей, демонструє недостатню творчу та емоційну активність.

Допускає значні помилки при демонстрації уроку класичного танцю та танцювальних елементів під час виконання варіації нерепертуарного (концертного) класичного номеру.

Низький рівень академічного виконання. Невиразна акторська майстерність. 

109-101

Має низькі зовнішні (непропорційність тіла, зайва вага тощо) та професійні дані (відсутність гнучкості, підйому, кроку, стрибка).

Низький рівень розвитку координації, володіння технікою виконання. Допускає значні помилки при демонстрації уроку класичного танцю, танцювальних елементів під час виконання варіації або нерепертуарного (концертного) класичного номеру.

Відсутній рівень академічного виконання.

100

Не відповідає вимогам Програми творчого конкурсу в Київський державний фаховий хореографічний коледж.

 

Додаток 1

ПЕРШИЙ ЕТАП

Фото № 1 В повний зріст, руки вздовж тулуба, обличчям (анфас) до глядача.

Ноги в шостій позиції.

 

 

Фото № 2 В повний зріст, руки вздовж тулуба, спиною до глядача.

Ноги в шостій позиції.

 

 

Фото № 3 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (правим боком до глядача).

Ноги в шостій позиції.

 

 

Фото № 4 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (лівим боком до глядача). Ноги в шостій позиції.

 

 

Фото № 5 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції обличчям (анфас) до глядача.

 

Фото № 6 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції в профіль до глядача.

 

Фото № 7. Обличчям до глядача. Ноги в першій позиції.

 

 

Фото № 8. Ноги від стегна до підлоги в першій  позиції в профіль до глядача.

 

 

Фото № 9. Внутрішня частина лівої стопи.

  

 

Фото № 10. Внутрішня частина правої стопи.

  

 

Додаток 2

ПЕРШИЙ ЕТАП – перевірка фізіологічних даних.

ДРУГИЙ ЕТАП – урок класичного танцю.

Зразок відеоматеріалу для перевірки фізіологічних даних і обов’язкових фрагментів уроку класичного танцю розташований на платформі YouTube за посиланням

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aBCAxdWqWzAiOebnZlO4FjNDvnTsFqa