Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Рекомендації щодо написання мотиваційного листа

 Рекомендації щодо написання мотиваційного листа у PDF форматі

 

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен

Мотиваційний лист під час вступу до закладу освіти буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом. Якщо ж успіхи у творчому конкурсі в абітурієнтів однакові, зважатимуть на мотиваційні листи.

Мотиваційний лист – це:

• документ, що складається і подається вступником (одночасно з поданням документів) до закладу освіти, в якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на обрану спеціальність;

• своєрідне есе, в якому необхідно пояснити чому абітурієнт хоче навчатися в закладі освіти та з яких причин варто обрати саме кандидатуру конкретного вступника.

 

Вимоги до мотиваційного листа

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, разом із цим, повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

• зміст повинен бути лаконічним (короткий виклад думок і тільки важливі деталі, факти, цифри);

• чітка структура спростить прочитання листа (заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми; важливо розбивати текст на абзаци, кожен із яких має містити певну концепцію);

• неприпустимість емоцій, ліричних відступів, літературних прикладів (лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності);

• простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

• неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

 

Структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист повинен містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, у якому містяться відомості про адресата (назва закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті листа (додаток 1).

Звертання. Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Юрію Олександровичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ. Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. Він є дуже важливим, адже саме тут абітурієнт повинен привернути та утримати увагу читача. У цьому абзаці викладається мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). Також у цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей заклад освіти і як, на його думку, навчання в ньому сприятиме його професійному розвитку й зростанню.

Основна частина. В основній частині слід аргументовано пояснити причини, що спонукали абітурієнта обрати саме цей заклад освіти. Не буде зайвим продемонструвати, що учень ознайомився з інформацією про обраний заклад освіти.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним спеціальності, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно надати інформацію про досягнення під час навчання у школі, це є однією з найважливіших складових мотиваційного листа.

Друга половина основної частини мотиваційного листа може бути присвячена особистим якостям і вмінням здобувача освіти.

Важливим аргументом, який підкреслить вмотивованість здобувача освіти, може бути інформація про практичний досвід в межах обраної спеціальності.

Вкажіть інформацію по роках про усі шкільні та творчі успіхи, участь в олімпіадах, фахових конкурсах. Вказуйте результат, а не процес. Оберіть найвагоміше. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна довести (документами, навичками).

Далі, в основній частині, учневі слід підкреслити свої найсильніші сторони, які відрізняють його від інших претендентів. Необхідно продемонструвати цілеспрямованість, упевненість і готовність боротися за обране місце.

Заключна частина. Завершити мотиваційний лист рекомендуємо інформацією про кар’єрні очікування, ким і де вступник планує працювати після закінчення освітнього закладу. Не зайвим буде підсумок на два-три речення, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Рекомендуємо вказати здобувачам освіти, що використовуючи свої знання, навички та ідеї, вони також зможуть принести користь закладу освіти (наприклад, представляти заклад освіти на олімпіадах, конкурсах тощо).

 

Головні помилки і як їх уникнути

Для того, щоб мотиваційний лист для вступу до закладу освіти приніс позитивний результат, рекомендуємо після його написання ретельно перевірити декілька разів. Абітурієнти повинні переконатися, що вони не допустили помилок, описаних нижче:

1)    невідповідність офіційному стилю – наявність сленгу, недоречних фраз або жартів;

2)    занадто довгі речення (одна думка – одна теза);

3)    перерахування своїх досягнень та переваг одним довгим списком (необхідно написати мотиваційний лист якісно, а тому учню потрібно підтверджувати все фактами, описувати досвід та отримані результати);

4)    надмірного вживання займенника «я» і безпідставної хвалькуватості («я молодець, оберіть мене»);

5)    граматичні та орфографічні помилки;

6)    копіювання чужих робіт. Мотиваційний лист повинен бути оригінальним та особливим, у ньому має бути тільки правдива та реальна інформацію про абітурієнта;

7)    не можна писати про себе в третій особі;

8)    неприпустимо у якості мотиваційного листа подавати реферат про спеціальність.

 

Вимоги до оформлення

Обсяг 1–2 сторінки, документ Word, 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом.

Текст має бути структурований, тобто поділений на абзаци.

Наголошуємо, що завіряти чи ставити печатки у закладі освіти, який закінчує здобувач освіти, не потрібно.

Рекомендуємо ознайомитися порадами щодо написання та прикладами мотиваційних листів на сайті Освіта.ua.

 

Використані джерела:

1. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (дата звернення: 02.05.2022 р.)

2. Освіта.ua [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ, 2007-2022. – Режим доступу: www:osvita.ua

Додаток 1

Завантажити Додаток 1 у PDF форматі