Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Правила прийому для вступників до 5-9 класів

Правила прийому для вступників до 5 класу та донабір на вікантні місця до 6-9 класів

І. Загальні положення

 

1. Прийом абітурієнтів до Київського державного фахового хореографічного коледжу в 5 клас та на вакантні місця у 6-9 класи здійснюється на конкурсній основі.

2. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор Коледжу. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію КДФХК, затвердженим педагогічною радою. Положення про приймальну комісію закладу освіти оприлюднюється на веб-сайті Коледжу.

В.о. директора Коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу в. о. директора Київського державного фахового хореографічного коледжу. Усі питання, пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті www.ksbc.com.ua Коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

II. Визначення термінів

 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

- вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника, що проводиться у формі творчого конкурсу;

- вступник – особа, яка бере участь в конкурсному відборі;

- конкурсний відбір – процедура відбору вступників;

- рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання, що формується відповідно до цих Правил прийому;

- творчий конкурс – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку та оцінювання професійних фізичних даних та творчих здібностей вступника, що може використовуватись за спеціальністю 024 «Хореографія».

 

ІІІ. Прийом на навчання

 

 1. У 5 клас (перший рік навчання) приймаються особи, які здобули початкову загальну середню освіту.
 2. Особливості прийому до Київського державного фахового хореографічного коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України № 697.
 3. Київський державний фаховий хореографічний коледж здійснює прийом учнів у 6-9 класи на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць у відповідному класі, в разі якщо їх підготовка та освітній рівень задовольняє рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних класів Коледжу.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного

відбору та зарахування на навчання

 

 1. Приймальна комісія працює:

понеділок - п’ятниця – з 10.00 до 18.00,

(обідня перерва з 13.00 до 14.00);

субота – з 10.00 до 14.00.

 

 1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на основі початкової загальної середньої освіти розпочинається 24 травня 2021 р.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі початкової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

24 травня 2021

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить заклад фахової передвищої освіти

19 червня 2021

Строки проведення творчого конкурсу

 

У термін з 23 червня по 26 червня 2021

І тур

(кияни)

(іногородні)

 

‒ 23.06. 2021 о 12.00

‒ 24.06.2021  о 12.00

ІІ тур 

медична комісія (кияни)

медична комісія (іногородні)

 

добір на вакантні місця у 6-9 класи

 

‒24.06.2021 о 10.00

‒25.06.2021 о 10.00

 

‒25.06.2021 о 12.00

ІІІ тур

‒26.06.2021 о 12.00

 

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший

‒         не пізніше 14 години наступного дня після закінчення І туру Творчого конкурсу

другий

‒         не пізніше 14 години наступного дня після закінчення ІІ туру Творчого конкурсу

третій

‒         не пізніше трьох днів після закінчення ІІІ туру Творчого конкурсу

 

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

 

V. Порядок прийому заяв та документів

 

 1. Батьки вступників подають заяву про участь у творчому конкурсі до Коледжу (далі – Заява) на сайті www.ksbc.com.ua та в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 2. При подані заяви в електронному вигляді подається повна інформація про вступника.
 3. При поданні заяви в паперовій формі додаються:

- документ, що посвідчує особу та громадянство батьків (копії паспорту громадянина України);

- свідоцтво про народження (оригінал та копія);

- табель (документ про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ);

- чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для вступників на вакантні місця у 6-9 класи:

- документ, що посвідчує особу та громадянство батьків (копії паспорту громадянина України);

- свідоцтво про народження (оригінал та копія);

-табель та академічну довідку про опанування фахових дисциплін;

Вступники обов’язково надають медичні документи:

- довідки прощеплення відповідно вікових категорій;

- картки диспансеризації з попереднього місця навчання;

- висновок сімейного лікаря, в якому обов’язково вказується, що абітурієнт може займатися хореографією (балетом) на професійному рівні або йому не протипоказані значні фізичні навантаження.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідним напрямом (спеціальністю), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 1. Приймальна комісія розглянувши заяви та документи вступників, приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського державного фахового хореографічного коледжу.
 2. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, програмою творчого конкурсу підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.
 3. Особи, які подають документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язково мають надати офіційно завірений переклад документа українською мовою.

 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

1. Приймальна комісія Київського державного фахового хореографічного коледжу допускає до участі у Творчому конкурсі для вступу на навчання вступників на основі початкової середньої освіти.

2. Результати творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі початкової середньої освіти оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожний тур Творчого конкурсу, крім ІІ туру (медична комісія).

3. Програма Творчого конкурсу Київського державного фахового хореографічного коледжу розробляється і затверджується коледжем не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Творчий конкурс проводиться з метою визначення професійних фізичних даних та творчих здібностей вступників засвоювати навчальні програми з фахових дисциплін.

Зовнішній вигляд вступників має бути охайний (дівчата – нижня білизна білого кольору, зачіска – охайний пучок, хлопці – нижня білизна чорного кольору, зачіска – коротке охайне волосся). Хлопці та дівчата беруть участь у конкурсному відборі окремо.

Прийом вступників до п’ятого класу Коледжу відбувається на конкурсній основі, відповідно до здібностей, стану здоров’я та будови тіла, необхідних для опанування професії артиста балету. Усі вступники до Коледжу проходять конкурсний відбір, що складається з трьох турів. Кожний тур проводиться за затвердженим розкладом.

На І-му турі конкурсного відбору екзаменаційна комісія перевіряє фізичні професійні дані абітурієнта, а саме – виворотність, підйом, крок, стрибок, гнучкість, зовнішні сценічні дані – кожний показник оцінюється за 12-бальною шкалою (1, 2, 3 бали є незадовільними).

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 10-15 хвилин.

Вступники, які отримали незадовільні бали з одного чи декількох показників вважаються такими, що не пройшли на ІІ-й тур.

На ІІ-му турі спеціально створена медична комісія перевіряє стан здоров’я вступника та можливість його подальшого навчання (у разі вступу) до Коледжу, керуючись «Переліком захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.12.1999 року № 283 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 15.02.2000 року № 93/4314 та Положення про медичну комісію під час вступної кампанії в КДФХК.

Вступники, які за висновком медичної комісії, не мають право на навчання в Коледжі за станом здоров’я, вважаються такими, що не пройшли ІІ тур та не допускаються до ІІІ туру.

На ІІІ-му турі творчого конкурсу екзаменаційною комісією оцінюються такі показники як музичність і танцювальність вступника. Кожний з цих показників оцінюються за 12-бальною шкалою.

На оцінювання кожного абітурієнта відводиться 15-20 хвилин.

До Коледжу зараховуються вступники, які одержали за 12-ти бальною системою найбільшу кількість балів за підсумком оцінювання І-го і ІІІ-го турів.

Після творчого конкурсу, до п’ятого класу Київського державного фахового хореографічного коледжу зараховується (в ідеалі, норма –пропорційна кількість дівчат і хлопців), які отримали найвищі бали.

До 6-9 класів Коледжу набір проводиться на конкурсній основі за умови наявності вакантних місць (у відповідному класі).

Підготовка вступників повинна задовольняти рівень навчальних програм з фахових дисциплін відповідних класів Коледжу.

Для вступників у 6-9 класи Київський державний фаховий хореографічний коледж проводить конкурсний відбір, який складається з трьох турів:

-                      І-й тур – перевірка фізичних професійних і сценічних даних;

-                      ІІ-й тур – медична комісія;

-                      ІІІ-й тур – урок класичного танцю, згідно з програмою відповідно закінченого класу.

Вступники, що проходять конкурсний відбір у 6-9 класи розподіляються на групи за віковими категоріями.

4. До участі у Творчому конкурсі не допускаються:

- особи, які без поважних причин не з’явилися у визначений розкладом час Творчого конкурсу;

- особи, фізичні дані, музичність та танцювальність яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня. Перескладання вступних випробувань не допускається.

5. Апеляції на результати творчих конкурсів розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад якої та порядок її роботи затверджується наказом голови приймальної комісії.

Апеляційна комісія здійснює свою роботу відповідно до Положення про апеляційну комісію Київського державного фахового хореографічного коледжу, затвердженого директором коледжу.

Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання іспиту. Додатковий перегляд фізичних даних, музичності, танцювальності абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається, але може бути використаний відеозапис з Творчого конкурсу.

 

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

1. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

-                      прізвище, ім’я та по батькові вступника;

-                      конкурсний бал вступника.

3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті Коледжу www.ksbc.com.ua.

4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування формуються приймальною комісією та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісій та веб-сайті www.ksbc.com.ua Коледжу відповідно до строків.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 2 цього розділу.

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті www.ksbc.com.ua Коледжу. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

VII. Наказ про зарахування

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Київського державного фахового хореографічного коледжу на підставі рішення приймальної комісії.

Накази про зарахування на навчання формуються та оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті www.ksbc.com.ua Коледжу у вигляді списку зарахованих.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

3. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Коледжу, про що видається відповідний наказ.